Wkrótce!

Pod tym szyldem grupa ludzi, stoi na straży szeroko pojętego wellbeingu człowieka, a w tym zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Strategia wellbeing i mental health

  • Analiza Potrzeb
  • Strategia
  • Plan Działania
  • Wdrożenie
  • Pomiar Rezultatów